Hjem

Cadio - for et bedre miljø

CADIO AS har en lang og solid erfaring innen utvikling og produksjon av
kuldeanlegg og varmepumper der kun naturlige kuldemedier benyttes.


Vår målsetning er å være en foregangsbedrift på ny teknologi,
og vi skal bidra med energieffektive, miljøvennlige
og klimanøytrale anlegg.


Vi utfører blant annet:

- Rådgiving

- Beregninger

- Konstruksjon

- Oppfølging av produksjon og installasjon


Noen av våre produkter